Skip to content
SaaS-1

Ställ om till grön solenergi utan krångel

Med vår solenergilösning slipper du krånglet eget ägande kan medföra, du slipper också en stor och tung investering. Vi sköter allt från projektering och inköp till installation, drift och underhåll. Vi är även ansvariga för att allt fungerar som det ska. Så att du istället kan fokusera på er kärnverksamhet.

Därför är solenergi från Driva ett bra alternativ för dig och din organisation

skiftnyckel
Skräddarsydd lösning
Vi utvärderar dina behov genom att titta på bland annat konsumtionsmönster, hållbarhetsmål, riskhantering, regulatoriska krav och incitament. Därefter tar vi fram en lösning utformad just för dig och din organisation.
bock
Vi tar hand om allt
När du tecknar avtal med oss så tar vi hand om allt. Från planering och projektering till inköp, installation och drift. Vi ser till att dina solpaneler fungerar och levererar som de ska så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.
sol
Grön solenergi utan stor investering
Med solenergi från Driva slipper du den stora investering en satsning på solceller annars medför. Du betalar endast för den el som produceras medan vi installerar driver och underhåller solpanelerna.
handtag
Vi har kompetensen och tar fullt ansvar
Ett partnerskap med oss innebär inte bara att vi ser till att du får fungerade solceller. Vi tar också fullt ansvar för säker och effektiv installation och drift.
PPA

Power Purchase Agreement - Ett fördelaktigt elköpsavtal

PPA, eller Power Purchase Agreement, är ett långsiktigt elköpsavtal där kunden förbinder sig att köpa elen som produceras av den anläggning som leverantören äger och driver. Du som kund får ett fast och förutbestämt pris per kWh och betalar sedan bara för den el som produceras av solpanelerna. Priset innefattar även allt runt omkring, som installation, inköp, underhåll och drift. Det kommer alltså aldrig att uppstå några oväntade kostnader.
power_purchase_agreement
Solceller för företag och industri

Därför bör du och ditt företag satsa på solceller

Som företag har du mycket att tjäna på att installera solceller på ditt tak. Utöver att du gör en synlig satsning på hållbar och grön energi så kan du faktiskt sänka din elkostnad med upp till 50%. 
solceller_for_foretag
Solenergi för fastighetsägaren

Fördelarna med att installera solceller på din fastighet

Det finns flera skäl till att du som fastighetsägare bör satsa på solenergi. Utöver att du är med och bidrar till en mer hållbar framtid så finns det också flera ekonomiska incitament. Du blir till exempel en mer attraktiv hyresvärd samtidigt som värdet på din fastighet ökar.
solenergi_for_fastighetsagare

Fördelarna med att abonnera på solenergi

  • Producera egen elektricitet med solceller
  • Få ett synligt bevis på att ni är en grön och hållbar organisation
  • Vi har kompetensen som säkerställer effektiv och säker installation och drift
  • Ni betalar bara ett fast pris per kWh på elen som produceras (PPA)
  • En lägre, förutsägbar kostnad
  • Slipp jobbig byråkrati och krångliga tillståndsprocesser
  • Få tillgång till grön solenergi utan någon egen initial investering
  • Vi tar hela ansvaret och ser till att solpanelerna fungerar så att du kan fokusera fullt ut på er kärnverksamhet
  • Gör en snabbare och mer effektiv omställning till förnybar energi
  • En flexibel lösning som anpassar sig utefter hur er verksamhet utvecklar sig

Vill du veta mer om solenergi och hur en lösning för dig och din organisation skulle kunna se ut?