Skip to content

PPA för solenergi: Så här fungerar elköpsavtal

Är du intresserad av att investera i solenergi för ditt företag men osäker på hur du kan hantera de höga initiala kostnaderna och den långsiktiga avkastningen? Ett PPA (Power Purchase Agreement) för solceller kan vara lösningen du letar efter. Genom ett PPA-avtal kan du dra nytta av fördelarna med solel utan att behöva bekymra dig om installation, underhåll eller finansiering av solenergisystemet.

I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i vad ett PPA för solenergi innebär och hur det fungerar i praktiken. Vi kommer att utforska fördelarna med PPA-avtal och diskutera framtidsutsikterna för PPA och solenergi i Sverige. Låt oss ta en närmare titt på hur ett PPA kan hjälpa ditt företag att uppnå sina hållbarhetsmål och samtidigt spara pengar på elräkningarna.

Vad är ett PPA (Power Purchase Agreement)?

Ett Power Purchase Agreement (PPA) är ett långsiktigt elköpsavtal mellan en elproducent och en elköpare. PPA-avtal möjliggör för företag och organisationer att dra nytta av solenergi utan att behöva investera i solcellsanläggningar. Genom ett PPA äger, finansierar och underhåller en tredjepartsleverantör en solcellsanläggning hos kunden som förbinder sig att köpa den producerade elen till ett förutbestämt pris under en bestämd tidsperiod, vanligtvis mellan 10 och 25 år, men det finns också exempel på kortare avtalsperioder.

PPA-avtal eliminerar potentiella risker för den slutliga investeraren och underlättar finansieringen av elproducerande tillgångar. Både säljare och köpare har möjlighet att binda priset för en viss volym över lång tid, vilket minskar pris- och leveransrisker avsevärt. PPA spelar en viktig roll i utvecklingen av solkraft och skapar trygghet mot framtida prisvariationer.

Fördelar med PPA-avtal för solenergi

PPA-avtal för solenergi har flera fördelar. En av de största är att elanvändaren får tillgång till ren solenergi till ett fast pris över lång tid utan att behöva ta stora risker eller investera i en anläggning och underhåll.

Genom att ingå ett PPA-avtal bidrar man dessutom till att solkraften byggs ut i Sverige, istället för att köpa el från redan etablerade energikällor och leverantörer. PPA-avtal säkerställer även att kunden får ett fast elpris under en lång tid framöver och kan på så vis undvika eventuella prisökningar på elmarknaden.

Hur fungerar ett PPA-avtal för solenergi?

Ett PPA-avtal för solenergi innebär att en tredjepartsleverantör äger, finansierar och underhåller en solcellsanläggning på plats hos kunden. Kunden förbinder sig då till att köpa den producerade elen till ett förutbestämt pris under en bestämd tidsperiod, vanligtvis mellan 10 och 25 år.

Leverantören av solenergilösningen fungerar som projektkoordinator som ordnar finansiering, design, tillstånd och konstruktion av solcellssystemet.

PPA för fastighetsägare

För fastighetsägare innebär ett PPA-avtal att en stor del av ansvaret flyttas över till leverantören, inklusive finansiering, försäkringar, installation och olika garantier samt ansvaret för bygglov och andra tillstånd. Ansvaret för drift, förvaltning, service och underhåll kan också flyttas till leverantören, vilket ger möjligheter för anläggningen att fungera optimalt samtidigt som riskerna för driftstopp minskas.

PPA för företaget

För företag eliminerar PPA-avtal potentiella risker och underlättar finansieringen av elproducerande tillgångar. Företaget får tillgång till egen lokal grön solel till fast lågt pris under en längre tid utan investeringskostnad. Fokus kan läggas på kärnverksamheten medan leverantören sköter allt som krävs för solcellsanläggningen. Företaget bidrar också till att solkraften byggs ut i Sverige istället för att köpa el från redan etablerade energikällor.

Framtiden för PPA och solenergi i Sverige

Solcellsmarknaden utvecklas snabbt. I Sverige ser vi att installerade solceller ökar för varje år och i EU har utvecklingen gått ännu snabbare.

Flera länder i Europa går mot mindre statlig finansiering av solceller då priserna börjar närma sig andra energikällor. Det har lett till en tillfällig nedgång i nya installationer, men marknaden har nu börjat ta sina första steg på egna ben.

PPA-avtal, där ett privat företag står för investeringen och kunden betalar ett fast pris per kWh, har vuxit kraftigt i Europa de senaste åren. De möjliggör lönsamma solcellsanläggningar även utan subventioner. Flera bedömare menar att PPA kommer vara ett nyckelverktyg för att uppnå ett fossilfritt energisystem, även om Sverige ligger något steg efter övriga EU.

Sammanfattning

PPA-avtal för solenergi erbjuder en lockande lösning för företag och organisationer som vill dra nytta av solenergi utan att behöva hantera de initiala investeringskostnaderna eller underhållet av solcellsanläggningen. Genom att ingå ett långsiktigt elköpsavtal med en tredjepartsleverantör kan man säkra ett fast elpris och bidra till utbyggnaden av solkraft i Sverige.

Framtiden för solenergi och PPA i Sverige ser lovande ut, med en snabbt växande solcellsmarknad och nya affärsmodeller som möjliggör lönsamma solcellsanläggningar även utan subventioner. Många bedömare anser att PPA kommer att spela en nyckelroll i övergången till ett fossilfritt energisystem.

Mer läsning