Skip to content

Här är fördelarna med Energy-as-a-Service jämfört med att äga själv

Att satsa på solenergi och laddinfrastruktur är smart, men det kan också innebära komplexa, tidskrävande och kostsamma projekt.  Med affärsmodellen och upplägget Energy-as-a-Service (EaaS) blir det både enklare och mer kostnadseffektivt. I den här texten förklarar vi fördelarna med att använda Energy as a Service gentemot traditionellt ägandeskap där du själv projekterar och driftar din egen infrastruktur.  

1. Slipp investeringskostnader

Med Energy-as-a-Service (EaaS) slipper du investeringskostnaderna för solceller och laddstationer. När du själv finansierar en solcellsanläggning krävs en betydande initial investering i material och installation. Dessutom tillkommer ofta avgifter för tillstånd och inspektioner och det kan vara svårt att förutse hur stor den totala investeringskostnaden blir.

När du väljer Energy-as-a-Service med Driva så undviker du investeringskostnaderna. Du betalar en fast och förutbestämd kostnad och vi tar hand om investeringen och sprider ut den över tid, vilket frigör kapital för ditt företags andra behov. På så sätt kan du flytta företagets kassaflöde från CAPEX till OPEX.

2. Minskad risk och snabbare underhåll

Genom att använda Energy-as-a-Service överförs riskerna till din leverantör. Om du istället installerar på egen hand, måste ditt företag hantera allt underhåll och alla reparationer, vilket kan vara både tidskrävande och kostsamt.

Vi på Driva ansvarar för installation, underhåll och teknisk support. Vårt expertteam ser till att din anläggning fungerar som den ska, året runt. Det betyder att du fullt ut kan fokusera på din verksamhet medan vi sköter resten.

Vi har dessutom 170 års erfarenhet av drift från att ha övervakat och underhållit Stockholms gasnät dygnet och året runt. Så om ett problem uppstår är vi väldigt snabba på att upptäcka och agera för att anläggningen ska komma tillbaka i drift så snabbt som möjligt. Vi har ett erfaret team med tekniker som är redo att åka ut direkt.

3. Snabbare installation med Driva

Hos Driva har vi specialiserade team med gedigen erfarenhet inom energiinstallationer. Vi säkerställer att din installation utförs korrekt, effektivt och snabbt vilket maximerar din energiproduktion.
Om du väljer att projektera på egen hand riskerar du bland annat förseningar och ökade kostnader och det kan bli svårare för dig att bedöma hur mycket interna resurser projektet kommer att kräva vilket kan påverka din ordinarie verksamhet.

4. Enkelt och bekvämt

Vi erbjuder en komplett lösning där Driva sköter installation, drift, underhåll, övervakning och support. Du får en skräddarsydd lösning anpassad efter dina specifika behov utan att behöva hantera olika leverantörer eller tekniska detaljer.

5. Miljövänligt och långsiktigt

Genom att välja solenergi eller laddning för elfordon så bidrar du till en hållbar energiförsörjning och tryggar delar av ditt företags framtida energibehov. Detta är inte bara bra för miljön utan kan också förbättra ditt företags image genom att visa engagemang för både hållbarhet och ny teknik.

6. Skalbarhet

Vi erbjuder flexibilitet och skalbarhet. Om ditt energibehov förändras kan systemet anpassas eller utökas. Detta är särskilt fördelaktigt för företag som växer eller förändrar sin verksamhet och det gör att du snabbare kan göra ändringar som matchar din verksamhet än om du driftade själv och behövde ta hand om hela projekteringen vid expansion.

7. Tillgång till modern teknologi

Driva har den senaste teknologin. När du abonnerar på solceller eller laddinfrastruktur från oss så säkerställer vi att du alltid har tillgång till de mest effektiva och moderna lösningarna, vilket kan leda till ytterligare kostnadsbesparingar och ökad effektivitet för din organisation.

Vanliga frågor om Energy-as-a-Service (EaaS)

 
Vad är Energy-as-a-Service (EaaS)?

Energy-as-a-Service (EaaS) är en affärsmodell där en leverantör hanterar alla aspekter av energiförsörjningen, inklusive installation, drift och underhåll, mot en fast månadsavgift.

Vilka är fördelarna med EaaS?

EaaS erbjuder kostnadseffektivitet, minskad risk, enkelhet, miljövänlighet, skalbarhet, tillgång till modern teknologi och möjligheten att utnyttja ekonomiska incitament.

Hur fungerar EaaS för solenergi och laddning?

Leverantören installerar och underhåller solpaneler och laddinfrastruktur och ansvarar för driften mot en förutbestämd löpande kostnad. Du behöver inte göra några stora initiala investeringar eller hantera tekniska detaljer.

Kan jag anpassa EaaS-lösningen efter mina behov?

Ja, våra EaaS-lösningar är skräddarsydda för att passa dina specifika energibehov. Anläggning kan enkelt anpassas eller utökas om dina behov förändras.

Sammanfattningsvis erbjuder EaaS en smart och hållbar lösning för att få tillgång till solenergi och laddning för elfordon utan de traditionella hindren som stora initiala investeringar och tekniskt underhåll. Energy as a Service hjälper dig att göra en positiv miljöpåverkan och spara pengar samtidigt.

Vill du veta mer om Energy-as-a-Service och hur Driva kan hjälpa dig och din organisation?

Mer läsning