Skip to content

Gå från CAPEX till OPEX med Energy-as-a-Service

Med modellen Energy-as-a-Service har ni möjlighet att gå från CAPEX till OPEX samtidigt som ni ställer om till en grön och hållbar energilösning. Genom att inte lås upp kapital i stora investeringar kan ni istället välja att utveckla er kärnverksamhet och på så sätt bli än mer konkurrenskraftiga.

Begreppen CAPEX och OPEX beskriver olika typen av kassaflöden i en ekonomisk förvaltning. Något förenklat rör dig sig om då olika typer av kostnader som bland annat bokförs på olika sätt. CAPEX står för Capital expenditure eller Capital expense och avser det vi på svenska kallar kapitalutgifter. Ofta rör det sig om stora investeringar i utrustning och anläggningar som skrivs av under en längre tid. OPEX, som står för Operating expense eller Operating expenditure syftar istället till driftskostnader. Det handlar om återkommande kostnader för till exempel en produkt, en anläggning eller för anställda.

Kostnadsmodellen som passar dig bäst

Olika kostnadsmodeller passar olika organisationer. För vissa större organisationer går det säkert att göra en energiomställning helt på egenhand. Men för de företag som vill göra en grön omställning på det enklaste och smidigast sättet är Energy-as-a-Service, med löpande driftskostnader istället för stora kapitalinvesteringar det absolut bästa valet.

  • Ingen stor investering
  • Förutsägbar månadsavgift
  • Flytta fokus och resurser till din kärnverksamhet
  • Betala bara för just det du behöver

 

Vill du veta mer om Energy-as-a-Service? Kontakta oss!

 

Ekonomisk flexibilitet och förutsägbarhet

Ett av de största värdena med Energy-as-a-Service är den ekonomiska flexibiliteten det erbjuder. Istället för att binda upp stora summor kapital i den initiala anskaffningen av utrustning kan du med Energy-as-a-Service betala för tjänsten genom en förutsägbar månadskostnad. Detta frigör kapital som kan användas för andra strategiska investeringar inom företaget, samtidigt som det ger en tydlig översikt över driftskostnaderna, vilket underlättar budgetering och finansiell planering.

Fokus på kärnverksamheten

Genom att övergå till en EaaS-modell med OPEX istället för CAPEX kan företag också minska den interna belastningen på resurser. Med Energy-as-a-Service tar vi hand om allt från installation, drift, underhåll till eventuella uppgraderingar. Detta innebär att företag kan fokusera på sin kärnverksamhet medan vi ser till att deras energibehov möts effektivt och hållbart.

Mer läsning