Skip to content

Så gör du en grön omställning utan krångel

Som företag har du mycket att tjäna på att göra en grön omställning. Utöver att bli mer energieffektiv och mer klimatneutral så blir ni också en mer attraktiv aktör i er bransch. Att göra en grön omställning för en organisation handlar kort och gott om att bedriva en mer hållbar verksamhet. Ett viktigt steg i det är att lämna fossila energikällor bakom sig och i stället satsa på förnybara och klimatneutrala energilösningar, till exempel elektrifierade transporter, solenergi eller biogas. Det finns som sagt många anledningar till att göra en grön omställning, det kan till exempel vara så att det är något ni måste göra för att sänka era kostnader, nå era klimatmål eller för att uppfylla lagar och regleringar.

Men det kan också ge er nya affärsmöjligheter. Ett företag med en tydlig hållbar profil ses idag som bra mycket attraktivare än de som fortsätter att använda icke-förnybara energikällor. I många fall kan det vara så att era kunder kräver en leverantör med en hållbar energilösning, vilket gör att ni potentiellt kan gå miste om affärer om ni inte gör en grön omställning.

Men hur gör man det här då? Vad är viktigt att tänka på vid en grön omställning, och vilka olika tillvägagångssätt finns det? Det ska vi titta närmare på i den här guiden. Mer specifikt ska vi gå in på skillnaderna mellan att köpa en produkt och abonnera på en tjänst, vad som krävs av dig ifall du väljer att göra allt själv jämfört med en så kallad as-a-Service-lösning. 

Vad är as-a-Service?

As-a-Service, eller abonnemangstjänst på svenska, är en affärsmodell som de senaste åren blivit allt vanligare. Mest synligt är det i mjukvaru- och IT-branschen där nästan alla aktörer erbjuder sina produkter as-a-Service. Ett tydligt exempel är alla streamingtjänster för film och musik som erbjuder hela sin produkt i utbyte mot en fast månadskostnad. Samma upplägg finns nu i många andra typer av branschen, däribland energibranschen. Så hur funkar det egentligen när man ”prenumererar” på en energilösning? I stort sett fungerar det på samma sätt som alla andra as-a-Service-lösningar. Du betalar en fast månadsavgift och erhåller en tjänst eller vara utan att själv göra en stor investering. Visst är det lite mer komplext när det kommer till energilösning än vad det är när det handlar om att streama tv-serier, men principen är ändå den samma. Du lägger över ansvaret för att allt ska fungera på leverantören samtidigt som du har en förutsägbar månadskostnad. En leverantör av Energy-as-a-Service (EaaS) sköter allt från planerings- och projekteringsstadiet till inköp av utrustning, installation och sedan självklart driften. 

Köpa eller abonnera?

Den stora skillnaden mellan att själv köpa sin energilösning och att abonnera på den ”as-a-Service” är vem som är ansvarig för att allt fungerar. När du själv köper in allt så är det också du som får se till att allt fungerar som det ska. Det innebär att du själv måste ha all kompetens för att säkerställa fungerande drift. Det finns ingen annan du kan skylla på ifall något skulle sluta att fungera, som i sin tur påverkar resten av din verksamhet. För att allt ska fungera som du har tänkt behöver du därför antagligen investera i ganska mycket annat utöver den faktiska utrustningen. Det kan bland annat röra sig om personal, kompetens, reparationer och så vidare, något du ska ta med i beräkningarna när du jämför dina olika alternativ.

När du däremot abonnerar på din energilösning som en tjänst slipper du mycket av det som krävs när du själv ska bygga och äga energilösningen och infrastrukturen. Utöver det faktumet att du lägger över hela ansvaret på din leverantör och låter det företaget sköta hela processen så väl som den faktiska driften, så kan du också känna dig trygg med att du hela tiden vet vad kostnaden blir. Med en Energy-as-a-Service-lösning betalar du endast en fast månadsavgift, oavsett vad som händer. Du behöver inte oroa dig för att något ska gå sönder och kräva stora och dyra reparationer, allt det tar din leverantör hand om. Med en förutsägbar kostnad och en garanterad leverans kan du istället fokuserat fullt ut på din kärnverksamhet och på så sätt bli en mer konkurrenskraftig aktör på marknaden.

EaaS-1

Från idé till idrifttagning – vad krävs?

Att gå från idé till handling när det kommer till energilösningar är inte gjort i en handvändning. Det är många steg som ska göras och det krävs att alla blir rätt för att du ska få den lösning och det resultat du vill. När du jämför dina olika alternativ och huruvida ni ska köpa in allting själva eller om ni ska satsa på en as-a-Service-lösning kan de följande momenten och dess utmaningar vara värda att känna till och väga in i beslutet.

1. Förstudie

Innan några hjul sätts i rullning är det viktigt att göra en ordentlig förstudie. Du måste ta reda på exakt vad det är ni vill ha och vad det önskade resultatet är. Här krävs det mycket kunskap för att kunna besvara alla frågor som krävs och ta hänsyn till de förutsättningar som finns.

2. Projektering

Det här steget är kanske det viktigaste i hela processen. Här måste du fatta beslut om vad som ska göras, alltså vad projektet ska innefatta. Du måste ta hänsyn till hur er omställning kommer att påverka de olika delarna i organisationen och vilka delar som ska vara involverade i projektets olika steg. Här är det ganska vanligt att en konsult tas in för att täcka upp på de områden där ni kanske inte har kompetens själva.

3. Inköp

Nu har vi kommit fram till steget där ni ska köpa in den faktiska utrustningen som krävs. För att du ska lyckas i det här steget är det nödvändigt att förstudien och projekteringen är korrekt gjorda. Att köpa fel utrustning, vilket är väldigt lätt hänt, kan bli mycket dyrt och försvåra hela projektet avsevärt.

4. Installation

När det kommer till att installera all den utrustning ni nu har köpt in måste du återigen ha full koll på vad det är ni vill ha, samt hur ni vill ha det. Det krävs väldigt mycket kompetens för att installation och eventuell grävning blir rätt, därför läggs detta oftast ut på entreprenad. Men trots att det är någon annan som gör det egentliga jobbet måste du som beställare veta vad ni behöver och hela tiden vara involverad för att se till att projektet löper på enligt plan.

5. Idriftagning

Förutsatt att alla tidigare moment i projektet har gjorts enligt konstens alla regler bör inte själva idrifttagningen vara något problem. Men det är också i det här steget som brister tidigare i projektet kan bli synliga för första gången. Kanske får ni inte den leverans ni förväntat er, eller så funkar inte energilösningen alls. När ni har kommit så här långt kan tidigare fel bli både dyra och tidskrävande att åtgärda.

6. Löpande underhåll och drift

Trots att anläggningen vid det här laget är igång så är det löpande underhållet och driften minst lika viktigt som arbetet inför idrifttagning. Du måste se till att allt fungerar som det ska och att nödvändigt underhåll och reparationer utförs. Anläggningen kommer att påverkas av väder och vind. Till exempel så kommer kablar, kontakter och infästningar att påverkas av bland annat solens UV-strålning. Anläggningen kräver alltså löpande översyn för att se till att allt fortsatt är säkert och fungerar som det ska.

Här är det också viktigt att tillägga att ifall det är ni själva som äger energilösningen så är det också ni som är ytterst ansvariga. Ni måste alltså ha kunskap om lagar och regler för att vara säkra på att ni gör allting rätt och inte riskerar eventuella straff.

Det kan tyckas enkelt, men även detta steg kräver rätt kompetens och tillräckliga resurser, något ni kanske behöver ta från andra delar av verksamheten.

SaaS-1

Som du förstår så är det mycket som måste göras för att den gröna omställningen ska gå i lås. Varje enskilt steg kräver också rätt kompetens och rätt resurser, annars riskerar hela projektet att fallera. Ett resultat som inte är helt i linje med vad ni vill när det kommer till leverans och pålitlighet kommer också att påverka resten av verksamheten och organisationen på ett negativt sätt. Tillfälligt driftstopp kan till exempel göra att hela er verksamhet stannar upp och har ni då inte egen beredskap på plats kan det ta lång tid och kosta väldigt mycket pengar innan allt är igång igen.

Ifall du istället genomför din gröna omställning med hjälp av en as-a-Service-lösning slipper du oroa dig för allt som kan gå fel i de olika momenten. Din leverantör har kompetensen, erfarenheten och expertisen för att se till att du får den lösningen du vill ha och som är optimerad för just er verksamhet och era förutsättningar. Du behöver inte heller gå runt och vara rädd för att något ska gå sönder eller sluta fungera, när du tecknar den här typen av abonnemangstjänst är det nämligen leverantören som tar fullt ansvar för att allt fungerar som det ska och att du alltid får det du betalar för. Med den här tryggheten kan du också fokusera fullt ut på er kärnverksamhet och se till att ni lägger all er tid på det ni är bäst på, och på så sätt blir ni ännu mer konkurrenskraftiga.

Vill du veta mer om Energy-as-a-Service och hur er verksamhet kan göra en grön omställning på ett smidigt, effektivt och långsiktigt sätt?