Skip to content

Arvid Nordquist fortsätter välja biogas för sin kafferostning

Som en del av Arvid Nordquists fortsatta expansion flyttar hela verksamheten från Solna till en helt ny anläggning i Järfälla. Efter att ha rostat sina kaffebönor med biogas sedan 2016 var de nu tvungna att ta beslut för framtiden då den nya anläggningen inte längre låg vid ett gasnät. Som en lösning på situationen presenterade Driva ett förslag där vi äger och driver biogasanläggningen på plats i Järfälla, ett förslag familjeföretaget Arvid Nordquist tyckte var mycket attraktivt.

Arvid Nordquist är ett familjeföretag med lång historia. I 140 år har de varit verksamma i livsmedelsbranschen och drivs idag av tredje generationens Nordquist. Trots att kaffe är det som de flesta associerar med varumärket och företaget så började inte Arvid Nordquist producera eget kaffe förrän år 1960, när företaget redan var över 70 år gammalt. Historien Arvid Nordquist inleddes 1884 då Arvid själv slog upp portarna till sin första egna butik på Östermalm i Stockholm. Därifrån har det växt till dagens Arvid Nordquist som har verksamhet inom fyra olika produktområden, där kaffe står för ungefär en tredjedel av omsättningen.

Verksamheten flyttar till Järfälla

Efter att ha växt ur sin befintliga anläggning i Solna har Arvid Nordquist påbörjat bygget av sitt nya huvudkontor i Järfälla som ska inrymma hela verksamheten, inklusive kafferosteriet. Peter Dannqvist som har arbetat som Supply Chain Director sedan 2008 har varit högst delaktig i Järfällaprojektet.

– Vi får inte längre plats i våra befintliga lokaler i Solna och vi kan inte bygga ut där vi befinner oss. Därför måste vi nu flytta, berättar Peter Dannqvist.

image00001-2

I rollen som Supply Chain Director ansvarar Peter för allt som kommer in till verksamheten och allt som går ut. Han har även hand om en del fastighetsfrågor, och under en period var han också ansvarig för företagets hållbarhetsarbete, ett område som han fortfarande arbetar mycket med.

– Hållbarhet är väldigt viktigt för oss och för branschen i stort. Att vi kan visa att vi är en etisk och hållbar verksamhet är något som vi prioriterar väldigt högt, säger Peter.

Biogas för kafferostning

Från allra första början använde Arvid Nordquist olja för sin kafferostning, något de sedan bytte ut mot energigas, närmare bestämt gasol. Men 2016 gick de över till den fossilfria energikällan biogas via Gasnätet Stockholm och Stockholm Gas.

– Det är viktigt för oss att långsiktigt säkra verksamheten, där är miljöpåverkan en väldigt viktig fråga. Ökade krav på hållbarhet från konsumenter gör självklart det här ännu viktigare.

Peter berättar hur Arvid Nordquist har arbetat mycket med klimatkompensation och olika typer av certifieringar.

– Energianvändningen är också den väldigt viktig, idag köper vi bara miljömärkt el vilket tillsammans med biogasen gör oss till ett 100% fossilfritt kafferosteri.

”Det nya rosteriet i Järfälla ska vara hållbart och fortsatt fossilfritt”

När Arvid Nordquist nu bygger en ny fastighet och ett nytt rosteri i Järfälla så gör de det på ett väldigt unikt och hållbart sätt.

– Det nya rosteriet kommer att byggas till 70% i trä, det är vi först i Sverige med. Och huvudbyggnaden där hela verksamheten ska inrymmas kommer att bestå till hela 90% av trä, berättar Peter.

image00010-2

Bränslet de använder för att rosta kaffebönorna är en väldigt viktig del i Arvid Nordquists hållbarhetsarbete, och att fortsätta med fossilfri energigas är aldrig något de tummat på i processen.

– Vi tittade på flera olika lösningar på hur vi kan få ut en fossilfri energigas till den nya anläggningen. Vi jämförde bland annat lösningar med stora tankar, att ”flaka” in gas eller till och med att dra ut en ledning, säger Peter.

Efter att ha utvärderat flera olika alternativ och även titta på biogasol föll valet till slut på Drivas biogaslösning.

– Det är svårt att få 100% försörjning av biogasol, därför bestämde vi oss för att fortsätta med biogas, fortsätter Peter.

Den lösning som Driva presenterade består av en komplett anläggning byggd för mottagning, lagring, förångning och distribution. De två cisterner för lagring som installeras på plats var av särskilt intresse för Arvid Nordquist.

– Att vi kan ha två tankar som fylls var tionde dag istället för att ”flaka” in gas varje dag var verkligen ett stort plus för oss då vi slipper massa onödig trafik till och från anläggningen, säger Peter.

En tillmötesgående och pragmatisk leverantör

Något som Arvid Nordquist värdesatte högt i valet av energileverantör var deras långa och utarbetade relation med Drivakoncernen och dess dotterbolag.

– Jag tycker att samarbetet alltid har fungerat väldigt bra och att vi har fått bra service. Det har varit ett smärtfritt samarbete helt enkelt. Vi tycker generellt att det är väldigt viktigt med långsiktiga relationer, säger Peter.

Arvid Nordquists nya biogaslösning levereras enligt modellen Energy-as-a-Service, dvs. att de endast betalar en fast månadsavgift för anläggningen medan leverantören, Driva, äger, driver och underhåller den. Detta var något som passade Arvid Nordquist av flera olika anledningar.

– Jag tycker att Driva har varit väldigt tillmötesgående och pragmatiska när de tog fram det här lösningförslaget åt oss. Det känns väldigt tacksamt att de hjälper oss genom att äga och driva anläggningen. Då vi inte har energilösningar som huvudkompetens så är expertisen vi får väldigt värdefull, berättar Peter.

– Att vi slipper en stor investering är också väldigt bra, fortsätter Peter.

Anläggningen börjar testköras 2025

Redan nu har Arvid Nordquist börjat ställa in en del av utrustningen för rosteriet och under 2025 ska gasförsäljningen vara driftsatt. Anläggningen kommer sedan att gå parallellt med den befintliga verksamheten i Solna fram till årsskiftet 2025/2026 då allt ska vara flyttat till Järfälla och Solnafastigheten lämnas.

Är du nyfiken på hur Driva kan hjälpa dig och din organisation med hållbara energilösningar?

Mer läsning