Skip to content

Därför ska du satsa på solenergi-as-a-Service

Få områden inom energisektorn har växt så mycket som solenergi de senaste åren. Bara under 2023 har efterfrågan på solpaneler ökat med 120%. Det är inte konstigt när man ser till alla fördelar som solenergi har. När nu möjligheten att abonnera på solceller för att slippa stora investeringar och krävande ansvar har en satsning på solenergi aldrig varit enklare. I den här guiden går vi igenom alla fördelar och förklarar varför du och din organisation bör satsa på solenergi, as-a-Service.

En tydlig och visuell satsning på hållbar energi

Att som företag verka för hållbarhet och för att minska verksamhetens klimatpåverkan är ett allt starkare konkurrensverktyg och har idag blivit något av en hygienfaktor. Oavsett vilken bransch du verkar i så har kundernas krav ökat på dig som leverantör. Du förväntas ha en tydlig miljöpolicy och mål på att använda dig av hållbara och förnybara energilösningar i största möjlig mån. Det finns få sätt som är så tydliga och bra på att kommunicera en hållbar profil som solpaneler på ditt tak.Genom att satsa på förnyelsebar energi med solceller stärker du ditt varumärke, mot så väl potentiella och befintliga kunder samt mot dina framtida medarbetare. Enligt en Sifo-undersökning beställd av företaget Spacewell uppger 56% av svenskar att det har blivit viktigare att deras arbetsgivare jobbar aktivt med miljö och hållbarhet. Svensk handels hållbarhetsundersökning pekar också på att en stor majoritet av svenskarna föredrar att handla från företag som arbetar med förnybar energi med minimal miljöpåverkan.

Säkerställ förutsägbara kostnader med egenproducerad el

Höga och kraftigt volatila elpriser är något som vi alla har känt av de senaste åren. Av allt att döma är det också så det kommer att se ut framöver. Att inte kunna förutse sina kostnader och helt plötsligt drabbas av skyhöga fakturor riskerar att skapa osäkerhet och instabilitet både för er kärnverksamhet och i er planering. När du producerar din egen el med hjälp av solceller behöver du inte fundera på vad det kostar att köpa el från nätet. Du slipper också betydande kostnader för elnätet och energiskatter. Att välja solenergi är alltså inte bara bra för miljön, utan även för företagets ekonomi. När du abonnerar på solenergi med en as-a-Service-modell riskerar du heller inte oförutsägbara underhålls- och reparationskostnader. Allt ingår i ditt fasta månadspris så att du alltid vet precis vad kostnaden blir.

Bidra till en bättre framtid

Den kanske mest självklara anledningen till att ställa om till förnybar energi är att vara med och bidra till en bättre och mer hållbar framtid. Genom att satsa på solenergi tar ni som företag ett stort och avgörande steg mot en fossilfri framtid. Solenergi är vid drift en utsläppsfri energikälla som tydligt visar att ni tar ert ansvar. Då solceller dessutom är helt tysta och stilla stör de inte heller djurlivet i närheten.

Driva hjälper dig så att du får den solenergilösning som passar dig

För att lyckas med din solsatsning behövs både specialistkompetens och kapital. Har du inte de här bitarna på plats själv, eller saknar tiden som krävs för ett sådant  här projekt, så finns vi på Driva här för att hjälpa dig. Med vår lösning Solar-as-a-Service tar vi hand om hela projektet och ser till att du får den effekt du förväntar dig. Vi tar fram en skräddarsydd lösning utifrån de behov just du och din organisation har. Genom att analysera konsumtionsmönster, hållbarhetsmål, riskhantering, regulatoriska krav och incitament kan vi skapa en optimal lösning för just dig. Vi sköter sedan allt från projektering till inköp, installation, underhåll och löpande drift så att du istället kan fokusera på det du gör bäst, din kärnverksamhet. Vi äger och driftar anläggningen medan du drar nytta av grön energi, stabila elpriser och en tydligt miljömedveten profil, allt till en förutsägbar månadskostnad.

Solenergi – bra för dig och ditt företag såväl som för miljön

Som du ser finns det en rad anledningar att satsa på solenergi. Med Solar-as-a-Service från Driva har det dessutom aldrig varit enklare. Utöver att du faktiskt bidrar till en bättre och mer hållbar framtid så gynnas också ditt företag rent ekonomiskt. Med stabila och förutsägbara elpriser kan du omfördela resurser och investera i det som växer din affär och som i slutändan resulterar i rena intäkter. Solenergi kan stödja er på er resa mot ett klimatneutralt bolag med minskad miljöpåverkan samtidigt som det stärker er position på marknaden och göra er attraktivare för era potentiella kunder.

Vad väntar du på? Kontakta oss så berättar vi mer om hur Driva hjälper dig med din satsning på solenergi!

Mer läsning