Skip to content

Allt du måste ha koll på när du ställer om till en ny energilösning

När du har bestämt du för att ställa om till en ny energilösning är det många saker du måste ha koll på. För att genomföra ett lyckat projekt krävs det att du har koll på varje steg, från planering till idrifttagning och underhåll. Går något fel i processen kan det stå dig dyrt i slutändan.

Att planera, bygga och hålla en energilösning i drift är komplext och något som kräver mycket kompetens, kunskap, tid och resurser. Från idé till handling och löpande drift är det viktigt att varje beslut är välgrundat. Begås något misstag i projekteringsfasen, eller köps utrustning som inte är optimal för ändamålet in, kommer slutresultatet inte bli det du hoppats på.

Ofta krävs extern hjälp

Vid projekt av den här storleken är det inte alls ovanligt att man behöver ta in hjälp utifrån. Att all kunskap och kompetens som behövs redan ska finnas i organisationen är få förunnat. Även om experthjälp plockas in så kanske det inte rör sig om en partner som är med under hela projektet. Vanligt är att konsulter plockas in i projekteringssteget för att det ska göras på rätt sätt. Trots att just projekteringen är bland det viktigaste i hela processen så måste även resterade steg genomföras på rätt sätt och framförallt måste alla delar i projektet ta hänsyn till varandra. För att omställningen ska gå som du vill kan det därför vara bättre att ha en partner genom hela processen än konsulter i vissa utvalda delar.

Ett misslyckat projekt får långtgående konsekvenser

Det är som sagt viktigt att varje steg i projektet utförs korrekt för att du ska få den leverans och det resultat du vill ha. Ett resultat som avviker från det du planerat kan nämligen få stora konsekvenser. En energilösning som inte uppfyller dina krav kommer att ha en negativ inverkan på resten av verksamheten och organisationen. Tillfälliga driftstopp kan bli mycket kostsamma, och finns inte beredskapen för att snabbt hantera situationer som uppstår kan det dröja innan allt är igång som det ska igen. Den här typen av risker undviker du ifall du arbetar tillsammans med en kompetent partner vid din gröna omställning. En erfaren leverantör kommer att se till att hela processen genomförs korrekt och att leveransen och resultatet blir det ni har kommit överens om. Med en Energy-as-a-Service-lösning kan du också känna dig trygg med att din partner tar fullt ansvar för att allt fungerar som det ska och att du får ut det du har betalat för.

Vill du veta mer om hur du gör en grön omställning på ett smidigt sätt?

Ladda ner vår guide